Комплексний розвиток дистанційної форми навчання

Бюджет напряму — 500 050 грн.

Обґрунтування

У процесі реалізації проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» було створено технологічне та організаційно-адміністративне забезпечення (напрям діяльності «Створення програмно-апаратного комплексу для дистанційного навчання»), вивчено український та зарубіжний досвід (напрямок діяльності «Академічна мобільність, дистанційне навчання, міжнародне співробітництво та фандрайзинг») дистанційної форми освіти. Розпочато формування методичного супроводу дистанційної освіти, а також комплектація бази даних курсів. На новому етапі необхідно більш комплексно та акцентовано щодо освітніх програм підійти до розвитку дистанційного навчання в ДонНУ, що потребує переходу до створення кількох «взірцевих» повноцінних авторських курсів/модулів за світовими стандартами, розбудови системи методичного забезпечення на факультетському рівні та активізацію пропозицій онлайн навчання для студентів й випускників освітніх закладів у зоні АТО.

Принципово важливою є підтримка молоді з зони АТО, тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей у їх прагненні до отримання безкоштовної освіти за українськими освітніми стандартами в дистанційній формі. У 2015 році до числа студентів університету приєднались 844 особи (58,3% від загальної кількості) з Вінницької області та 412 осіб (28,4%) з Донецької. На території Донецької області, під контролем уряду України, університет має дві філії в містах Костянтинівка і Маріуполь, на базі яких може здійснюватися дистанційна освітня діяльність. Університет надає для реалізації проекту матеріально-технічну базу своїх філій в містах Костянтинівка (вул. Ломоносова 157, м. Костянтинівка, Україна) і Маріуполь (вул. Сеченова, 71-а, м. Маріуполь, Україна) Донецької області. За місцем своєї реєстрації: вул.600-річчя, 21, м. Вінниця, Україна, здійснює технічний і методичний супровід реалізації проекту співробітниками Донецького національного університету, надає учасникам проекту можливість користування власною інформаційно-освітньою базою у середовищі Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.

Базою для надання університетом освітніх послуг у дистанційному форматі є створений за фінансування МФ «Відродження» (проект «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці») програмно-апаратний комплекс для дистанційного навчання, спеціалізована лабораторія для розробників дистанційних курсів, спеціалізована лабораторія для користувачів, комісія з питань впровадження та внутрішнього ліцензування дистанційних курсів, база дистанційних курсів різного типу складності для використання в навчальному процесі студентами та підвищення професійних компетенцій викладачів.

Реалізація даного напряму Проекту дасть можливість:

 • Підготувати чотири взірцево-типових курсів/модулів (2 — магістерська програма, 2 — бакалаврська) як орієнтири розвитку дистанційного навчання в університеті.
 • Підготувати (або/та систематизувати, адаптувати вже наявні) комплекти методичних матеріалів у вигляді методичних рекомендацій із розробки курсів і роботи викладачів та студентів в онлайн форматі.
 • Створити два інформаційно-освітніх центри Донецького національного університету з надання безкоштовного доступу до освіти для осіб, які проживають на територіях тимчасово не контрольованих українською владою та територіях, які постраждали від бойових дій.
 • Створити системи дистанційної та безкоштовної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з семи загальноосвітніх навчальних предметів для випускників освітніх закладів Донецької та Луганської областей поточного та минулих років випуску.
 • Дистанційно надавати освітні послуги з отримання ступеня бакалавра та магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста студентам Донецького національного університету, які з поважних причин перебувають на території, яка тимчасово не контролюється українською владою.
 • Створити інформаційну базу даних осіб, які перебувають на тимчасово не підконтрольній українській владі території та потребують вільного дистанційного доступу до освіти.
 • Підвищити професійні компетенції осіб, які будуть задіяні у процесі надання освітніх послуг.
 • Проводити просвітницьку роботу через надання освітніх та інформаційних послуг представникам територіальних громад.

Опис напряму

Проблема, на вирішення якої спрямований напрям проекту — недостатність наявних у ДонНУ умов та можливостей для виводу дистанційного навчання на рівень стандартів кращих європейських університетів, незавершеність методичного та організаційного компонентів системи онлайн освіти, фрагментарність освітніх пропозицій ДонНУ для молодих людей в зоні АТО, що є стримувальним чинником у забезпеченні стійкого розвитку ДонНУ та його інтеграції в європейський освітній простір.

Мета напряму — виведення дистанційної освіти на новий рівень якості через підготовку чотирьох авторських «взірцевих» курсів/модулів, розбудова системи методичного забезпечення розвитку онлайн навчання на факультетах університету та забезпечення рівного й вільного дистанційного доступу до отримання освіти громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей через створення двох інформаційно-освітніх центрів у Донецькій області.

Ресурси проекту

Залучені фахівці менеджменту ДонНУ:

1. Мартинець Л.А., завідувач кафедри педагогіки та управління освітою, кандидат педагогічних наук, доцент, координатор напрямку.

2. Попов Д.Р., фахівець відділу дистанційного навчання та веб-технологій, керівник робочої групи технічного супроводу напрямку, відповідальний за переведення дистанційних курсів на платформу MOODLE, тестування підготовлених викладачами курсів, технічне навчання розробників курсів і користувачів роботи в MOODLE;

3. Медведєва О.В., директор Маріупольської філії ДонНУ, відповідальна за створення та ефективну роботу інформаційно-освітнього центру ДонНУ в Маріуполі з надання дистанційних послуг студентам та абітурієнтам із зони АТО;

4. Зайцева О.І., директор Костянтинівської філії ДонНУ, відповідальна за створення та ефективну роботу інформаційно-освітнього центру ДонНУ в м. Костянтинівка з надання дистанційних послуг студентам та абітурієнтам із зони АТО.

Купівля обладнання

Для групи методичного забезпечення розвитку онлайн навчання на факультетах університету для кожного представника факультету будуть закуплені дев’ять ноутбуків.

Для створення двох інформаційно-освітніх центрів у містах Костянтинівка та Маріуполь Донецької області будуть закуплені два комп’ютери, два ноутбуки, два БФП.

Результати реалізації напряму проекту

 • Операційні лабораторії у філіях ДонНУ в містах Костянтинівка та Маріуполь Донецької області.
 • Підвищення кваліфікації викладацького та адміністративного персоналу ДонНУ у сфері організації та здійснення дистанційної освіти.
 • Пакет методичного забезпечення, вдосконалені наявні та розроблені нові курси (із змісту відповідних освітніх програм підготовки).
 • Надання дистанційних освітніх послуг студентам ДонНУ, які постійно проживають на території Донецької та Луганської областей.
 • Активізація попиту серед молоді Донецького регіону (зокрема з тимчасово окупованих територій) на отримання освітніх послуг у дистанційному форматі від Донецького національного університету.
 • Створення інформаційно-рекламних матеріалів для популяризації проекту за напрямом дистанційної освіти та діяльності ДонНУ.

Пропонуємо викладачам і співробітникам ДонНУ активно долучатись до реалізації заходів напряму!

Підготовка методичних матеріалів з дистанційної форми навчання в ДонНУ

План реалізації напряму