Співробітництво ДонНУ та ЛНУ ім. Івана Франка 

Напрям «Співдружність університетів: студентська мобільність ЛНУ ім. Івана Франка та ДонНУ» передбачає три напрями діяльності:

  1. Cтажування студентів-бакалаврів
  2. Магістерська практика
  3. Літня школа з політичної журналістики
  • Стажування на 12 днів бакалаврів — 30 студентів III-IV курсів ДонНУ і 10 студентів ЛНУ ім. Івана Франка в університетах-партнерах із метою підготовки дослідницького або соціального проекту, використовуючи можливості місця стажування. Академічна мобільність 15 студентів-магістрів I-II курсів у рамках магістерської практики в університетах-партнерах.
  • Проведення двох круглих столів: стартового — 3 червня в ЛНУ ім. Івана Франка, завершального — у грудні 2016 р. в ДонНУ.
  • Проведення спільної літньої школи з політичної журналістики (20 учасників, з-поміж яких — 10 учасників від ДонНУ).

Пропонується направити чотири групи студентів від ДонНУ (три групи по 10 осіб СО «Бакалавр та одна група з 10 осіб СО «Магістр») та прийняти в ДонНУ дві групи студентів із ЛНУ ім. Івана Франка (одна група з 10 осіб СО «Бакалавр та одна група з 5 осіб СО «Магістр») з різних факультетів для навчання та стажування в рамках програми академічної мобільності.

Зміст стажувань передбачає:

  • організація поетапного перебування студентів різних груп в обох університетах (12 днів);
  • участь студентів у навчальному процесі, відвідування занять в університетах та підготовка ними дослідницького або соціального проекту за участю викладачів (керівництво та консультації під час підготовки і написання аналітично-публіцистичного проекту з урахуванням місцевого контексту стажування). Вивчення практик студентського самоврядування та діяльності студентських і молодіжних громадських організацій в університетах;
  • проведення літньої школи для студентів обох університетів на базі ЛНУ ім. Івана Франка в липні 2016 р. Результатом стане презентація творчих робіт-есеїв слухачів школи та публікація кращих із них.
  • публікація результатів студентських проектів на веб-сайтах обох університетів, МФ «Відродження» та у блогах.

Підбиття підсумків та обговорення студентських проектів на засіданні круглого столу на базі Донецького національного університету з представниками ЛНУ ім. Івана Франка (грудень 2016 р.).

Очікувані результати проекту

Реалізоване право студентів університетів-партнерів на внутрішню академічну мобільність дасть поштовх додатковій мотивації академічних спільнот університетів до співпраці та підвищення якості навчального процесу.

40 студентів-бакалаврів та 15 магістрів різних факультетів обох університетів пройдуть стажування і підготують проекти, 20 студентів — закінчать студії в літній школі політичної журналістики, кілька десятків викладачів обох університетів і тренери з інших структур долучаться до якісного забезпечення студентської мобільності.

Університетами буде апробована одна з новаційних форм студентської академічної мобільності; визначена її придатність для поширення.