Оголошується проведення тендерів на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг для проекту

Проведення тендерів Інститутом соціальних досліджень і політичного аналізу на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг для проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці —2016».

Тендер (конкурс) проводиться за наявності трьох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення тендера (конкурсу). Засідання Тендерного комітету відбудеться за адресою: вул. 600-річчя 21, м. Вінниця.

Документація для участі в тендері (конкурсі) подається за адресою: Кіпеню В.П., ДонНУ, вул. 600-річчя, 21, м. Вінниця, 21021 та disrpa@gmail.com, info@isdpa.org.ua.

Кінцевий термін подачі заявок — 17 липня 2016 р.

Вимоги до претендентів тендера (конкурсу)

До участі в тендері (конкурсі) допускаються юридичні та фізичні особи, які відповідають вимогам та подали на розгляд Комітету повний пакет документів.

Для участі в тендері (конкурсі) заявник повинен мати:

 • право здійснювати діяльність з постачання товарів (послуг), і такий вид діяльності передбачений установчими документами;
 • досвід роботи не менше трьох років у цій або аналогічній сфері діяльності;

Для участі в тендері (конкурсі) претендент подає наступні документи:

 • заяву про участь у тендері (конкурсі) із зазначенням назви претендента, який виявив бажання брати участь у тендері (конкурсі), реквізитів (адреси, телефону, телефаксу), юридичного статусу організації.
 • інформацію про технічні можливості для забезпечення реалізації Проекту, якщо вона визначена у відповідному оголошенні про закупівлю;
 • завірену копію дилерського сертифікату (оригінали доручень від підприємства-виробника на право представляти його інтереси на торгах), а також завірені копії дилерського (дистриб’юторського, агентського тощо) договору (в разі необхідності);
 • свідоцтво про державну реєстрацію (або інший документ, який засвідчує державну реєстрацію);
 • дозволи (патенти, тощо) на здійснення певного виду діяльності, якщо такий дозвіл необхідний згідно з чинним законодавством;
 • копію наказу (рішення загальних зборів учасників підприємства) про призначення (обрання) керівника на дану посаду;
 • документи, що засвідчують дані про фінансовий стан учасника (в разі необхідності);
 • митні документи, що засвідчують та підтверджують факт перетинання імпортованим товаром Держаного кордону України (в разі необхідності);
 • конкурсні пропозиції, які підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу.

Конкурсні пропозиції повинні містити інформацію про:

 • комерційну (цінову) пропозицію на фірмовому бланку учасника тендеру, де зазначається: повна назва постачальника, код ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження заявника: адреса, контактні телефони, факс, електронні реквізити зв’язку;
 • інформацію про характер та технічні і якісні характеристики продукції, що пропонується, в тому числі відповідні технічні специфікації;
 • розрахунок договірної ціни з ПДВ (для виробників — нерезидентів України — ціни без ПДВ);
 • умови поставки та оплати;
 • термін поставки;
 • повну назву заводу-виробника (в разі необхідності);
 • рік випуску продукції;
 • гарантійний термін експлуатації (в разі необхідності);
 • термін дії конкурсної пропозиції;
 • інші умови, зазначені в оголошенні до участі в тендері.

При невідповідності конкурсної пропозиції основним умовам проведення торгів така пропозиція не розглядається на засіданні Комітету.

Документи подаються в електронному форматі на електронні адреси: disrpa@gmail.com і info@isdpa.org.ua та одночасно надсилаються в паперовому варіанті на адресу тендерного комітету, де проходить їх реєстрація за датою надходження.

Після закінчення терміну подання документів Комітет:

 • перевіряє повноту та достовірність поданих претендентами відомостей;
 • визначає учасників тендеру (конкурсу);
 • проводить порівняльний аналіз тендерних (конкурсних) пропозицій;
 • складає порівняльний акт тендерних (конкурсних) пропозицій;
 • в разі потреби надсилає запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей.

У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви про участь у тендері (конкурсі) не розглядаються.

Тендерний комітет протягом 5 календарних днів з моменту прийняття рішення про переможця тендеру (конкурсу) розміщує інформацію про результати проведення тендера (конкурсу) на сайті Інституту (http://www.isdpa.org.ua/).

Якщо з моменту визначення переможця торгів до моменту укладання договору на закупівлю з’являться офіційні дані, які можуть поставити під сумнів достовірність відомостей, наведених в пропозиції постачальника-переможця відкритих торгів, Тендерний комітет має право запросити від останнього додаткові матеріали, які б підтверджували достовірність наведених в його пропозиції відомостей та мали б юридичну силу. При відсутності таких матеріалів Тендерний комітет має право переглянути попереднє рішення щодо визначення переможця торгів.

Перелік товарів та послуг, виставлених на тендер, дивіться в додатках до оголошення (додаток 1, додаток 2).

Контактні телефони для довідок з питань участі у тендері: +380 (50) 279-25-75 (Юрій Теміров).

2 липня 2016 р.