Проведення тендерів Інститутом соціальних досліджень і політичного аналізу на закупівлю матеріально-технічних ресурсів та послуг для проекту

Тендер (конкурс) проводиться за наявності трьох або більше допущених до нього претендентів, заяви від яких надійшли в установлений термін після опублікування повідомлення про проведення тендера (конкурсу). Засідання Тендерного комітету відбудеться за адресою: вул. 600-річчя 21, м. Вінниця. 

Документація для участі в тендері (конкурсі) подається за адресою: Кіпеню В.П., ДонНУ, вул. 600-ліття 21, м. Вінниця, 21021 та disrpa@gmail.com, info@isdpa.org.ua

Кінцевий термін подачі заявок 14 серпня 2016 р.

Вимоги до претендентів на участь в тендері (конкурсі)

До участі в тендері (конкурсі) допускаються юридичні та фізичні особи, які відповідають вимогам та подали на розгляд Комітету повний пакет документів.

Для участі в тендері (конкурсі) заявник повинен мати:
 • право здійснювати діяльність з постачання товарів (послуг) та такий вид діяльності передбачений установчими документами; 
 • досвід роботи не менше трьох років у цій чи аналогічній сфері діяльності; 
Для участі в тендері (конкурсі) претендент подає наступні документи:
 • заяву про участь у тендері (конкурсі) із зазначенням назви претендента, який виявив бажання брати участь у тендері (конкурсі), реквізитів (адреси, телефону, телефаксу), юридичного статусу організації. 
 • інформацію щодо технічних можливостей для забезпечення реалізації Проекту, якщо вона визначена у відповідному оголошенні про закупівлю; 
 • завірену копію дилерського сертифікату (оригінали доручень від підприємства-виробника на право представляти його інтереси на торгах), а також завірені копії дилерського (дистриб’юторського, агентського, тощо) договору (в разі необхідності); 
 • свідоцтво про державну реєстрацію (або інший документ, який засвідчує державну реєстрацію); 
 • дозволи (патенти, тощо) на здійснення певного виду діяльності, якщо такий дозвіл необхідний, згідно чинного законодавства; 
 • копію наказу (рішення загальних зборів учасників підприємства) про призначення (обрання) керівника на дану посаду; 
 • документи, що засвідчують дані про фінансовий стан учасника (в разі необхідності); 
 • митні документи, що засвідчують та підтверджують факт перетинання імпортованим товаром Держаного кордону України (в разі необхідності); 
 • конкурсні пропозиції, які підписуються особою, уповноваженою підписувати договори купівлі-продажу. 
Конкурсні пропозиції повинні містити інформацію про:
 • комерційну (цінову) пропозицію на фірмовому бланку учасника тендеру, де зазначається: повна назва постачальника, код ЄДРПОУ, фактичне місцезнаходження заявника: адреса, контактні телефони, факс, електронні реквізити зв’язку; 
 • інформацію про характер та технічні і якісні характеристики продукції, що пропонується, в тому числі відповідні технічні специфікації; 
 • розрахунок договірної ціни з ПДВ (для виробників — нерезидентів України — ціни без ПДВ); 
 • умови поставки та оплати; 
 • термін поставки; 
 • повну назву заводу-виробника (в разі необхідності); 
 • рік випуску продукції (в разі необхідності); 
 • гарантійний термін експлуатації (в разі необхідності); 
 • термін дії конкурсної пропозиції; 
 • інші умови, зазначені в оголошенні до участі в тендері. 
При невідповідності конкурсної пропозиції основним умовам проведення торгів така пропозиція не розглядається на засіданні Комітету.

Документи подаються в електронному форматі на поштові адреси disrpa@gmail.com і info@isdpa.org.ua та одночасно надсилаються в паперовому варіанті на адресу Тендерного комітету, де проходить їх реєстрація за датою їх надходження.

Після закінчення терміну подання документів Комітет:
 • перевіряє повноту та достовірність поданих претендентами відомостей; 
 • визначає учасників тендеру (конкурсу); 
 • проводить порівняльний аналіз тендерних (конкурсних) пропозицій; 
 • складає порівняльний акт тендерних (конкурсних) пропозицій; 
 • в разі потреби надсилає запити до уповноважених державних органів щодо перевірки поданих претендентом відомостей. 
У разі подання неповного комплекту документів або подання документів з порушенням вимог чи подання документів після встановленого кінцевого терміну або подання недостовірних відомостей, заяви про участь у тендері (конкурсі) не розглядаються.

Тендерний комітет протягом 5 календарних днів з моменту прийняття рішення про переможця тендеру (конкурсу) розміщує інформацію про результати проведення тендера (конкурсу) на сайті Інституту.

Якщо з моменту визначення переможця торгів до моменту укладання договору на закупівлю з’являться офіційні дані, які можуть поставити під сумнів достовірність відомостей, наведених в пропозиції постачальника-переможця відкритих торгів, Тендерний комітет має право запросити від останнього додаткові матеріали, які б підтверджували достовірність наведених в його пропозиції відомостей та мали б юридичну силу. При відсутності таких матеріалів Тендерний комітет має право переглянути попереднє рішення щодо визначення переможця торгів.

Перелік товарів та послуг, виставлених на тендер дивитись в Додатку 1 та Додатку 2 до оголошення.

Контактні телефони для довідок з питань участі в тендері: +380 (50) 279-25-75 Теміров Юрій Тешабайович.

5 серпня 2016 р.
ĉ
Сергій Бондаренко,
5 серп. 2016 р., 05:53
ĉ
Сергій Бондаренко,
5 серп. 2016 р., 05:53