Про проект

Донецький національний університет, евакуйований восени 2014 року до м. Вінниця через військовий конфлікт на Сході України, півтора роки успішно відтворюється як освітньо-науковий заклад європейського типу. Вагомою умовою успішного руху в цьому напрямі стала підтримка з боку Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці», започаткованого в квітні 2015 року.

Мета проекту «Європейський розвиток Донецького національного університету у Вінниці» — старт стратегічної програми відновлення та інноваційного розвитку ДонНУ через підтримку визначених «точок зростання», напрацьованих академічною спільнотою вишу. Реалізація проекту дозволить створити на базі університету сучасний ВНЗ європейського типу.

Перший етап проекту реалізовувався протягом року — з квітня 2015 по березень 2016 року.

Пріоритетним напрямом другого етапу проекту є комплексний розвиток дистанційної форми навчання в ДонНУ. Це обумовлено двома групами чинників: по-перше, глобальними тенденціями інтенсивного розвитку дистанційної освіти провідними ВНЗ Європи та світу та, по-друге, особливістю ситуації, у якій опинився ДонНУ як переміщений виш.

Генеральний напрям Проекту — розвиток дистанційної освіти — забезпечують та підсилюють чотири додаткових напрями:

Синергетичний ефект від змін за цими напрямами планується збільшити через підготовку додаткових проектів та отримання донорської підтримки.

Повноцінна реалізація всіх п’яти напрямів Проекту дозволить ДонНУ суттєво просунутись у реалізації головної мети, визначеної в затвердженій преамбулі Стратегії розвитку університету.

Керівник проекту — ректор ДонНУ Р.Ф. Гринюк

Генеральний координатор проекту — голова Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу В.П. Кіпень

Організація-виконавець — Інститут соціальних досліджень і політичного аналізу