СПІВПРАЦЯ З ІНСТИТУТОМ СОЦІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

За сприяння відомого соціолога і голови Фонду «Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва» Ірини Бекешкіної започатковано співпрацю з Інститутом соціології НАН України ДонНУ ім. В.Стуса та Інституту соціальних досліджень і політичного аналізу. Інститут соціології надав можливість нашим спеціалістам впродовж року безоплатно проходити стажування у Вищій школі соціології. Окрім того, Інститут соціології підготував для передачі ДонНУ більше сотні томів спеціалізованої літератури, необхідної нашим суспільствознавцям. «Дуже вдячні київським колегам з Фонду, керівництву Інституту соціології за підтримку і руку допомоги соціологам, суспільствознавцям вузу-переселенця. Для наших викладачів така підтримка дуже важлива», — підкреслив голова ІСДПА Володимир Кіпень.

Перші викладачі університету — професор кафедри філософії В.І.Додонова та старший викладач кафедри управління персоналом та економіки праці О.В. Марцинюк — вже взяли участь в роботі стартового тижневого модуля Вищої школи соціології в кінці лютого.

Науково-практичний семінар для викладачів, який розпочав свою роботу з 21 лютого, мав назву «Актуальні проблеми сучасної соціологічної теорії» та складається з двох модулів: «Основні дилеми сучасної соціологічної теорії» та «Ключові напрями сучасного соціологічного теоретизування». Програма навчання передбачає слухання лекцій, опрацювання теоретичного матеріалу на практичних заняттях та написання есею, після чого отримується сертифікат, а при наявності двох сертифікатів видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Перед слухачами виступали провідні фахівці Інституту соціології: доктор соціологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України М.О.Шульга — з проблемою цивілізаційного вибору України; доктор соціологічних наук, професор В.В.Танчер висвітлював тему «Мультикультурні проблеми сучасного соціального світу». Проблеми соціології цінностей розкрив доктор філософських наук, професор А. О.Ручка. З самоорганізаційною парадигмою в сучасній соціології ознайомила доктор соціологічних наук Л.Д.Бевзенко. Про французьку соціологію «після Бурдьє» розповідала доктор соціологічних наук О.Г.Злобіна. За результатами семінару учасникам урочисто видали свідоцтво про участь у його роботі.

Під час роботи виникали цікаві дискусії, в яких могли висловити свою думку всі учасники семінару. Жваве та щире спілкування, уважне ставлення хазяїв до гостей, багато нової літератури наповнювало перебування різними смислами: і навчитися, і навчити.

Загалом, можливість підвищити свій рівень кваліфікації у такий спосіб є дуже значною подією, яка сприяє розширенню комунікативних можливостей, удосконаленню викладацьких та наукових навичок всіх слухачів. Сподіваємося, що контакти з Інститутом соціології нададуть поштовх для розвитку соціологічного напрямку в ДонНУ імені Василя Стуса.

Джерело: Інститут соціології НАН України


Comments